Source: https://www.stratkit.eu/pl/

StratKIT platform logo
Platforma StratKIT - Zrównoważona sieć zamówień publicznych i usług cateringowych

Platforma ta oferuje otwarte zasoby wiedzy na temat zrównoważonych zamówień publicznych i usług cateringowych.
Zainspiruj się innowacyjnymi, najlepszymi praktykami wspierającymi zrównoważony rozwój stołówek.
Dołącz do międzynarodowej sieci.

StratKIT powiększa się o nowych partnerów i dodatkowe pomysły w ramach nowego projektu funkcjonującego pod nazwą StratKIT+. Mamy nadzieję, że nadal będziecie czerpać inspirację z naszych pomysłów i rozwiązań oraz zachęcamy do poszerzania sieci kontaktów na platformie StratKIT. Zestaw Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego wkrótce dostępny będzie również w językach: łotewskim, litewskim i szwedzkim; poszerzony zostanie też o kolejne narzędzia wspierające zrównoważone żywienie publiczne i wzbogacony o przykłady lokalnych planów zarządzania kryzysowego.

StratKIT+

Kontekst

Zamówienia publiczne i usługi cateringowe wpływają na trendy pojawiające się w łańcuchu dostaw żywności na wielu poziomach. Zapewniając codzienne posiłki dużej części populacji, wpływają również na zdrowie publiczne. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego jest to ważne i jakie są obowiązujące przepisy i strategie.

Czytaj dalej!

Inspiracje

Dobre praktyki to źródło inspiracji dla wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi stołówkami i zrównoważonym żywieniem zbiorowym. Dowiedz się więcej o sposobach redukcji marnotrawstwa żywności, zwiększaniu udziału produktów ekologicznych i zmianach trendów w przetargach na usługi cateringowe. Jako członek społeczności podziel się własnymi doświadczeniami.

Spójrz!

Sieć

Chcesz być częścią społeczności StratKIT? Dowiedz się o firmach cateringowych, zamawiających, administracji publicznej, MŚP, organizacjach pozarządowych, instytucjach badawczych i konsultingowych w Twoim regionie lub zajmujących się konkretnymi zagadnieniami i skontaktuj się z nimi. Zostań członkiem sieci i dziel się swoimi doświadczeniami.

Dowiedz się więcej!

Toolkit

Odwiedź internetowy Zestaw Narzędzi Zrównoważonych Posiłków Publicznych i zapoznaj się z ponad 50 narzędziami zebranymi w ramach projektu StratKIT. Narzędzia te zapewniają wsparcie dla bardziej zrównoważonych posiłków publicznych i zawierają opisy ułatwiające ich wdrożenie krok po kroku . Klikając, opuścisz tę stronę.

Ruszamy!

Aktualności

Projekt StratKIT

Idea projektu

Celem projektu jest uczynienie zamówień publicznych i usług gastronomicznych w Regionie Morza Bałtyckiego bardziej zrównoważonymi. Dlatego

  1. identyfikuje rozwiązania do przyjęcia w obliczu wyzwań w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych i usług gastronomicznych w całym Regionie Morza Bałtyckiego;
  2. opracowuje i sprawdza strategie regionalne;
  3. inspiruje i motywuje zamawiających i firmy cateringowe do korzystania z istniejących możliwości.
Dowiedz się więcej!

Finansowanie projektu i partnerzy

W projekcie „Innowacyjne strategie dla cateringu publicznego:

Zestaw narzędzi zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego ” (StratKIT) 13 partnerów projektu i 10 organizacji stowarzyszonych z administracji, usług gastronomicznych, jednostek badawczych i konsultingowych działa na rzecz realizacji tych celów.

Jest on finansowany w ramach unijnego programu INTERREG-BSR z dodatkowym dofinansowaniem ze strony Federacji Rosyjskiej.

Dowiedz się więcej!

Podejście projektowe

Projekt rozpoczyna się od określenia aktualnej sytuacji w Regionie Morza Bałtyckiego.

W krajowych i międzynarodowych warsztatach i przy okrągłych stołach opracowywane są strategie i budowane są sieci powiązań.

Działania projektu przyczyniają się do rozwoju zestawu narzędzi zrównoważonego rozwoju dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Wyniki są udostępniane w Internecie, aby umożliwić zainteresowanym stronom wprowadzenie zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej!

Rezultaty pracy i materiały

Główne rezultaty projektu StratKIT obejmują dynamiczny model zrównoważonego rozwoju, internetową platformę wiedzy, sieć interesariuszy na poziomie krajowym i Regionu Morza Bałtyckiego; uaktualniane repozytorium najlepszych praktyk

oraz bezpośredni dostęp do interaktywnego zestawu narzędzi zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej!

Udostępnij: