Source: https://www.stratkit.eu/pl/projekt/

Projekt

Innowacyjne strategie dla cateringu publicznego: Zestaw narzędzi zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego

Idea projektu

Celem StratKIT jest uczynienie zamówień publicznych i usług gastronomicznych w Regionie Morza Bałtyckiego bardziej zrównoważonymi. Dlatego projekt

 1. rozpoznaje, jakie rozwiązania przyjąć w obliczu wyzwań;
 2. opracowuje i sprawdza strategie regionalne;
 3. inspiruje i motywuje zamawiających i firmy cateringowe do korzystania z istniejących możliwości.

Finansowanie projektu i partnerzy

W projekcie „Innowacyjne strategie dla gastronomii publicznej: zestaw narzędzi zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego” (StratKIT) 13 partnerów projektu i 10 organizacji stowarzyszonych z administracji, usług gastronomicznych, jednostek badawczych i konsultingowych działa na rzecz realizacji tych celów.

Partnerzy i organizacje stowarzyszone:

Jest finansowany przez program UE INTERREG-BSR z dodatkowym finansowaniem przez Federację Rosyjską.

Całkowity budżet: 2 046 588,25 euro

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.12 .2021

Podejście projektu

StratKIT inicjuje budowę ścieżek zrównoważonego rozwoju w obszarze zamówień publicznych i usług cateringowych w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez:

 • Przedstawienie obecnej sytuacji poprzez zebranie informacji, zarówno na temat wyzwań, jak i najlepszych praktyk ;tak, aby wyłonił się kompleksowy obraz zachodzących zmian.
 • Pokazanie, jak można osiągnąć strategiczny postęp w kierunku zwiększenia zrównoważonego rozwoju. Modele te obejmują wiedzę międzynarodową i opierają się głównie na innowacyjnych podejściach specjalistów z Regionu Morza Bałtyckiego, czy to administratorów publicznych, zamawiających, czy firm cateringowych.
 • Zebranie razem specjalistów w celu tworzenia sieci powiązań i ich ożywienia w temacie zrównoważonego rozwoju w sektorze.
 • Dostosowanie wyników do zestawu narzędzi BSR Sustainability Toolkit , który składać się będzie z łatwych do naśladowania i oddolnych wskazówek dla specjalistów z sektora, aby przyspieszyć lokalne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Osiągnięcia te ujednolicą postęp, zbliżą kraje Regionu Morza Bałtyckiego do siebie, będą miały pozytywny wpływ na społeczne docenienie usług publicznych i dadzą silny sygnał na rynku, aby z jednej strony zwiększyć dostępność zrównoważonych towarów i usług, a z drugiej – popyt na nie wśród klientów w Regionie Morza Bałtyckiego.

Rezultaty i materiały

Główne rezultaty projektu Strat KIT to sieć interesariuszy na szczeblu krajowym i Regionu Morza Bałtyckiego; żywe repozytorium najlepszych praktyk i bezpośredni dostęp do interaktywnego zestawu narzędzi zrównoważonego rozwoju.

Do pobrania

Zasady i zalecenia

Narzędzia

StratKIT online conference - 24.11.2020

khara-woods-6hUR284gLJY-unsplash.jpg

Conference agenda: pdf

Conference videos

 • Introduction video
 • Session 1: Introducing Organic Food to Public Institutions video
 • Session 2: Green Public Procurement and Sustainable Diet video
 • Session 3. Food Waste: how to measure and reduce video
 • Final conclusions: video

Final StratKIT conference - 13.10.2021

Conference_hall.png

Sustainable Public Meals in the Baltic Sea Region and beyond

Presentations (pdf):

Conference platform with poster exhibition: link (available until 11.11.2021)

Udostępnij: