Source: https://www.stratkit.eu/pl/sie%C4%87/register/

Sieć

W całym Regionie Morza Bałtyckiego i poza nim, zamawiający i firmy cateringowe, decydenci, organizacje pozarządowe, MŚP i inne podmioty zajmują się poprawą zrównoważonego charakteru gastronomii publicznej. W trakcie trwania projektu StratKIT wielu z nich mogło nawiązać ze sobą kontakt, wymienić doświadczenia i opracować strategie. Aby zwizualizować tę sieć i umożliwić jej rozwój, znajdź wszystkich członków sieci na mapie lub w przeglądzie poniżej. Jeśli Twoja organizacja działa w tej samej dziedzinie, stań się częścią sieci i dołącz!

Register yourself as a Member

General Information

Please enter the name of the institution or company you represent in english.

Please enter the name of the institution or company you represent in your original language.

Please select the type of actor that best describes your institution or company.

Please specify your organisations thematic focus in sustainable public canteens, e.g. food quality, public procurement, food waste, health or education.

Location

Please select the country your institution or company is located.

Please enter the address of your institution or company.

Contact Information

Please enter the URL of your institution’s or company’s website.

Please enter general contact information (e.g. your phone number).

Please enter the e-mail address you wish to be contacted by.

Note: All fields marked by * are mandatory

Udostępnij: