Source: https://www.stratkit.eu/fi/hanke/

Hanke

Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille: Kestävyystyökalu Itämeren alueelle

Hankkeen kuvaus

StratKIT pyrkii tekemään julkisista hankinnoista ja ruokapalveluista kestävämpiä Itämeren alueella. Tavoitteena on

 1. löytää ratkaisuja haasteisiin.
 2. kehittää ja testata alueellisia kestävän kehityksen toimia.
 3. innostaa ja motivoida hankkijoita ja ruokapalveluita käyttämään mahdollisuuksiaan kestävien hankintojen edistämiseksi.

Hankerahoitus ja kumppanit

Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille: Kestävyystyökalu Itämeren alueelle (StratKIT) –hankkeessa työskentelee 13 hankekumppania ja 10 yhteistyöorganisaatiota, jotka edustavat hallintoa, ruokapalveluita, tutkimusta ja konsultointia. Projektia koordinoi Helsingin yliopisto.

Kumppanit ja yhteistyöorganisaatiot:

Hanketta rahoitetaan EU: n Itämeren INTERREG-ohjelmasta, Venäjän federaation lisärahoituksella.

Kokonaisbudjetti: 2 046 588,25 euroa

Hankkeen kesto: 01.01.2019 - 31/12/2021

Hankkeen kulku

StratKIT aloittaa Itämeren alueen julkisten hankintojen ja ruokapalveluiden kestävän kehityksen polkujen rakentamisen:

 • kartoittamalla nykytilanteen ja keräämällä sekä haasteet että parhaat käytännöt. Tällöin syntyy kokonaiskuva tämän hetkisestä kehityksestä.
 • osoittamalla, miten strategiaprosesseja voidaan suunnata kohti kestävän kehityksen lisäämistä. Mallit sisältävät kansainvälistä tietämystä ja perustuvat pääasiassa Itämeren alueen ruokapalveluiden ja julkisten hankintojen ammattilaisten innovatiivisiin lähestymistapoihin.
 • tuomalla yhteen ammattilaiset, jotta he voivat verkostoitua ja innostua alan kestävästä kehityksestä.
 • muokkaamalla tulokset Itämeren alueen kestävyystyökaluksi (BSR Sustainability Toolkit), jotta kestävä kehitys etenisi nopeammin myös paikallisella tasolla.

Nämä toimet yhdenmukaistavat alueiden välistä kehitystä ja tuovat Itämeren alueen maat lähemmäs toisiaan. Ne vaikuttavat myönteisesti myös julkisten palvelujen yhteiskunnalliseen arvostukseen ja antavat vahvan viestin markkinoille kestävien tuotteiden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi halutaan vaikuttaa Itämeren alueen ruokapalveluiden asiakkaisiin, että he osaisivat lisätä kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Hankkeen tulokset ja materiaalit

StratKIT -hankkeessa rakennetaan kansallinen ja Itämeren alueen sidosryhmäverkosto, parhaiden käytäntöjen elävä arkisto ja pääsy vuorovaikutteiseen kestävän kehityksen työkalupakettiin.

Lataa

Periaatteet ja suositukset

Toimintaohjeet

StratKIT online conference - 24.11.2020

khara-woods-6hUR284gLJY-unsplash.jpg

Conference agenda: pdf

Conference videos

 • Introduction video
 • Session 1: Introducing Organic Food to Public Institutions video
 • Session 2: Green Public Procurement and Sustainable Diet video
 • Session 3. Food Waste: how to measure and reduce video
 • Final conclusions: video

Final StratKIT conference - 13.10.2021

Conference_hall.png

Sustainable Public Meals in the Baltic Sea Region and beyond

Presentations (pdf):

Conference platform with poster exhibition: link (available until 11.11.2021)

Jaa: